Privacy 2017-09-07T09:08:29+00:00

Privacy

Dit is de privacyverklaring van Van Rijn Tuinoplossingen, ingeschreven als handelsnaam in het Handelsregister bij de Van Rijn Tuinoplossingen als onderdeel van Van Rijn Groenbeheer B.V. onder nummer 11067607, inzake de website www.vanrijntuinoplossingen.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Van Rijn Tuinoplossingen door middel van het klantensysteem van Van Rijn Tuinoplossingen en de verwerkingen via deze website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Van Rijn Tuinoplossingen respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Van Rijn Tuinoplossingen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Van Rijn Tuinoplossingen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Van Rijn Tuinoplossingen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Van Rijn Tuinoplossingen en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Van Rijn Tuinoplossingen worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van onze mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Van Rijn Tuinoplossingen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Van Rijn Tuinoplossingen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Van Rijn Tuinoplossingen bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Deze website maakt op dit moment nog geen gebruik van cookies, maar vanaf het najaar van 2017 verandert dat. U leest hier dan meer over ons cookiebeleid.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Van Rijn Tuinoplossingen. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

11 augustus 2016